Beterwordeninjevak.nl

Beter worden in je vak

Beter worden in je vak
ISBN 9789024402946

Systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz

 

Systematische zelfreflectie is in de geestelijke gezondheidszorg een nog nagenoeg ontgonnen terrein. Intervisies en patiëntbesprekingen verlopen vaak geïmproviseerd, anekdotisch en vrij associatief, met focus op wat er ‘mis’ is met de patiënt. Anton Hafkenscheid bespreekt in Beter worden in je vak hoe systematische zelfreflectie de ggz-professional helpt om zijn eigen doen en laten kritisch ter discussie te stellen. Dit boek bevat instrumenten op het gebied van de drie pijlers die het hart vormen van elke vorm van behandeling: de therapeutische relatie, behandeldoelen en behandeltaken.

 

U kunt hier het boek bestellen. Met de code in het boek krijgt u toegang tot de instrumenten op deze site.

 

Indien u reeds in het bezit bent van het boek kunt u hier een account aanmaken om de instrumenten te gebruiken. Gebruik hiervoor de code die vermeld staat op p. 2 van het boek.

'Ik ben optimistisch dat het gedachtegoed in dit boek breed zijn weg zal vinden in de ggz. Het is een voedend antidotum in het toenemend schrale ggz-landschap.'
– Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie & voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht:

 

www.boompsychologie.nl

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.